หน้าหลัก    ดาวน์โหลด    รายละเอียดไฟล์ 
รายละเอียดไฟล์
 
สรุปจำนวนครั้ง / ชั่วโมงการอบรมของบุคลากรโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560


หมายเหตุ ในกรณีที่ประเภทไฟล์เป็น VDO ระบบจะมีข้อจำกัดในการแสดงผลข้อมูลได้เฉพาะนามสกุลไฟล์
ซึ่งผู้ใช้สามารถ Click Download เพื่อแสดงผลที่เครื่อง Client ได้

ชื่อไฟล์ :   2018-03-14_13-41-12_0.435865.docx
ขนาดไฟล์ :   22.73 Kb
Click