หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561

ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   ม.6

 

การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สมัครได้ทุกวันที่ห้องวิชาการ อาคาร 4

หลักฐาน   1. รูปถ่าย 2 ใบ     2. สำเนาปพ.1     3. สำเนาใบเกิด       4. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา และมารดา   5. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน

 

แบบฟอร์ม SAR ครู ปี 2560

 

รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สรุปจำนวนครั้ง/ชั่วโมงการอบรมของบุคลากร

 

ปกแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา

File pdf  ,  File word

 

##ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน##

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
รายชื่อเวรรักษาราชการประจำเดือนพฤษภาคม 
     

รายชื่อเวรรักษาราชการประจำเดือนเมษายน 
     

รายชื่อเวรรักษาราชการประจำเดือนมีนาคม 
     

รายชื่อเวรรักษาราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม