ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ cru2.ac.th

ทางโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมจะทำการยกเลิกโดเมน cru2.ac.th
เเละ จะไปเปลื่ยนใช้ asp.ac.th


ตั้งเเต่ วันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

เข้าสู่หน้าเว็บ cru2.ac.th

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ yingyod@asp.ac.th (G-Suite Google Mail)